Haj-logo og link til forsidenLevesteder
Hajer i Danmark


Linie af hajer

Dansk navn

Engelsk navn

Latinsk navn

Levedybde

Farlig?

Længde

Sortmundet Rødhaj Blackmouth Catshark Galeus Melastomus 55 til 1000 m Nej 90cm
Havkal Greenland Shark Somniosus Microcephalus 180 til 1200 m Måske 640 cm
Sorthaj Velvet Belly Etmopterus Spinax 70 til 2000 m Nej 60cm
Rævehale haj Thresher Shark Alopias Vulpinus Ned til 366 m Nej 549 cm
Rundnæset seksgællet haj Bluntnose Sixgrill Shark Hexanchus Griseus ned til 1875 m Nej 480 cm
Alm. Sildehaj Porbeagle Lamna Nasus Dybt vand ned til 366 m Ja 370 cm
Tornhaj/Sømhaj Bramble Shark Echinorhinus Brucus 18 til 900 m Nej 310 cm
Havengel Angelshark Squatina Squatina Bund ned til 150 m Nej 183 cm
Pighaj Piked Dogfish Squalus Acanthias ned til 900 m Nej 160 cm
intet navn Kitefin Shark Dalatias Licha 37 til 1800m Nej 159 cm
Stjerne haj Starry Smouth-hound Mustelus Asterias Bund på 100 m Nej 140 cm
Brugde Basking Shark Cetorhinus Maximus Øvre vandlag Nej 12 til 15 meter
intet navn Birdbeak Dogfish Deania Calcea 73 til 1450 m Nej 111 cm
Småplettet Rødhaj Small-spotted Catshark Scyliorhinus Canicula 110 til 400 m, nær bund Nej 100cm


Andre levesteder