Haj-logo og link til forsidenSprog / Language:
British flag

Vidste du?


Linie af hajer
- At den store hvide haj, er den eneste haj, der kan løfte hovedet op over vandet og se efter bytte.

- At hvis man holder en haj fast, eller trækker den baglæns, drukner den i løbet af få minutter.

- At sandtigerhajen ikke er i stand til at lukke munden, fordi den har så lange og skarpe tænder.

- At den store hvide haj, som kan blive over 6 m lang og veje over 2 ton, kun har en hjerne på størrelse med en tommelfinger.

- At 30 hajarter vides at have angrebet mennesker.

- At nursehajer suger kødet ud af konkylier; og den knuser hummere på havbunden.

- At havengle, før i tiden blev kaldt munkefisk pga. deres hovedfacon.

- At hajens lugtesans er så vigtig for den, at to tredjedele af hjernen er koblet til lugtesansen.

- At sprogforskere mener, at det engelske ord shark stammer fra det tyske ord schurke; som betyder skurk eller slyngel.

- At hajer udgør ca. 1 % af verdens fiskearter.

- At en hvalhaj kan filtrere 95000 liter vand i timen.

- At hajer er farveblinde, og de kan ikke som fisk, svømme baglæns.

- At den store hvide haj har en bidestyrke på flere tons pr. cm2.

- At en 8-årig dreng fra Florida fik armen bidt af af en tyrehaj, men man fik fat i hajen, og fik armen syet på igen.

- At tigerhajen har fået sit navn, fordi de unge tigerhajer har pletter eller striber som en tiger. De forsvinder når de vokser op.

- At det er forbudt at sælge kæber fra den store hvide haj i Sydafrika og Australien.

- At kæmpemundhajens navn på latin betyder "stort hul i havet".

- At man kan følge hajers færden ved at montere små radiosendere på deres rygfinner.

- At sandtigerhajens fosterudvikling, er kannibalisme i hunnens livmoder. Det først udviklede foster æder de mindre udviklede, så der kun fødes en unge fra hver livmoderkammer.

- At en enkelt makohaj har svømmet 2.128 km på kun 37 døgn, eller 58 km pr. døgn.

- At verdens største fisk er hvalhajen, den kan blive op til 16 m lang ogveje over 13 ton.

- At en savhaj bruger snuden til at spidde sit bytte.

- At wobbegong hajer fuldstændig falder sammen med naturen, når de ligger på lur på bunden, så de er næsten umulige at få øje på.

- At hajskind tidligere er blevet brugt til både sko og trommeskind.

- At nursehajen er den mest almindelige haj i fangenskab, da den er let at fange og transportere og er rimelig let at holde i live - selv under transport.

- At kun omkring 5 til 10 hajangreb om året har dødelig udgang.

- At der dræbes flere hajer for deres finners skyld, end der dræbes mennesker i trafikken.

- At hammerhajer svømmer i store stimer med helt op til flere 1000 hajer i hver.

- At den store hvide haj er total fredet i Sydafrika, Australien, på Maldiverne, i Californien og Namibia.

- At pighajer fanges og sælges under navnet kongeål.

- At hajer kan lugte blod i vandet på flere kilometers afstand.

- At en tigerhaj fanget i Middelhavet havde 3 jakker og en regnfrakke i maven.

- At hajer kan høre lyde i vandet på flere kilometers afstand; men de kan ikke se mere end omkring 20 meter frem.

- At mange af de ca. 466 kendte hajarter, kun er kendt i meget få eller kun et enkelt eksemplar.

- At havengle kan ligge stille på havbunden i op til en uge for at vente på føde.

- At verden mindste haj hedder Parmaturus Campechiensis. Den bliver højst 16 cm lang og lever på 1000 m vand. Det er en lille rødhaj.

- At Cookiecutter-hajer har fået deres navn, fordi de suger sig fast på store fisk eller dyr og bider et stykke af dyret; som ligner en småkage.

- At der er forskel på hvor mange gællelåg hajer har, der findes hajer med 5, 6 eller 7 gællelåg.

- At man kan måle hajers svømmehastighed ved at sætte en lille propel fast på hajens rygfinne.

- At der på hajers hud findes tusinder af små hudtænder, og at man i gamle dage brugte hajhud som sandpapir.

- At den sidst nye fundne haj hedder Glyphis Spicies B, og den blev opdaget i Borneo den 7. januar 1998.

- At de fleste store hajer er nødt til at være i bevægelse hele tiden for ikke at dø af iltmangel.

- At Epaulethajer kravler på deres brystfinner hen over havbunden i deres søgen efter føde.

- At en mærket blåhaj blev fanget 16 måneder efter at den var blevet mærket. Da var den 6000 km fra det sted, hvor den blev mærket.

- At hajer ikke har nogen svømmeblære; men en stor olieholdig lever, som holder dem flydende.

- At hajer ikke har noget skelet af ben; men hajers skelet er lavet af brusk.

- At hajers tænder brækker af og udskiftes af nye, og den kan skifte over 20.000 tænder igennem et liv.

- At hajer er dukket frem i forsteninger der er 400 mio. år gamle, eller 200 mio. år ældre end dinosaurerne.

- At halen på en rævehalehaj kan blive op til 2,5 meter lang.

- At den hurtigst svømmende haj er makohajen, der kan komme op på 75 km i timen.

- At flere hajarter findes på listen over truede dyrearter.

- At hvis den store hvide haj udryddes, stiger antallet af sæler og søløver, og fiskebestandene, som fiskerne fanger, vil blive kraftigt reduceret.

- At man ved at ændre på magnetfeltet i vandet, kan få hajer til at ændre deres svømmeretning.

- At hajangreb på dykkere (antalsmæssigt) ikke er større i dag end for 10 år siden; men antallet af dykninger med hajer er 100 gange større i dag.

- At hajbrusk bruges til at fremstille kunstig hud til mennesker.

- At den store hvide haj kan svømme med en hastighed af 24 km i timen.

- At hvalhajen også fouragerer om natten, det vil sige at den spiser om natten.

- At Rodney Orr er den eneste, der har overlevet at blive angrebet af en haj 2 gange (1961 og 1992).

- At nogle dybhavshajer og nataktive hajer har et lysreflekterende lag under nethinden, så de ser bedre i mørket.

- At en af de første, der observerede levende hajer i deres rette element, var amerikaneren William Beebe i 1930erne.

- At fra 1990 til 1996 blev ca. 50 hajangreb rapporteret om året i hele verden, kun 7 til 8 var med dødelig udgang.

- At den viden vi havde indtil for 10 til 15 år siden om hajer, stort set kun stammer fra døde dyr.

- At den store hvide haj kan holde en temperatur i kroppen, som er 10 grader højere end i vandet omkring den.

-At man d. 19-6-2002 landede 324 sildehajer i Thyborøn, det var den største last i 20 år.

- At der den 20-04-2002 strandede en kæmpemund på en kyst i Sydafrika, det var nummer 17 af slagsen.

- At hajer har lorenzinske celler i snuden; som kan registrere strøm fra andre fisk med så lille en styrke som 1/1000000 volt, det er mindre end strømstyrken i menneskets nervesystem.

- At Leopardhajer, Nursehajer, Hvidtippede hajer, sorttippedehajer og Tigerhajer sover i grotter på havbunden.

- At når sardin stimer jager kril op mod overfladen, laver det en masse støj, som blåhajer kan høre og føle på lang afstand, de søger så mod stedet og spiser af krillen.

- Hajer kan opfange lyd på 1,5 kilometer`s afstand.

- Hvis en dykker vender en haj om på ryggen, falder den i en slags søvn.

- At en tigerhaj mærket ved Florida`s kyst blev fanget ved Sydafrikas kyst 6000 kilometer væk.

- Hvidhajen kan svømme op til 80 kilometer om dagen.

- En tyrehaj er fanget 3000 kilometer oppe af Amason floden.

- Ordet haj måske stammer fra det Mayaiske ord Xoc der betyder "Raseri".

Link til toppen af siden