Haj-logo og link til forsidenSprog / Language:
British flag

Brugde


Linie af hajer

Billede af Brugde

Kort over brugdens levesteder
Brugden, som har det latinske navn, Cetorhinus Maximus, er verdens næststørste fisk. Brugden kan blive over 12 meter lang; men for det meste bliver brugden ikke mere end 8 til 10 meter lange. Brugden er en af 3 arter af hajer, som lever af plankton, de 2 andre er hvalhajen og kæmpemund. De er ikke farlige for mennesker. De findes ofte i flokke, og disse flokke kan være på helt op til 100 dyr.

Brugden er en stor grålig haj, med en meget spids snude. Brugden har meget lange gællespalter, som når næsten hele vejen rundt om hovedet. Brugden har nogle særlige gællestave, som holder plankton tilbage, når den filtrerer vandet. Brugden kan filtrere 2 millioner liter vand i timen og får derved store mængder af dyreplankton (krebsdyrlarver, vandlopper, fiskeæg og små fisk).

Man ved ikke meget om Brugdens reproduktion; men den bliver kønsmoden når den er ca. 6,5 meter lang, og den føder levende unger. Brugden er drægtig i ca. 3 ½ år, og man ved ikke hvor mange unger den føder.

Brugden lever i tempererede vande ved 16 til 17 grader, i Nordhavet, Middelhavet, Stillehavet, Nordsøen og Atlanterhavet. Brugden vandrer i forhold til årstiderne, og findes ved de Britiske kyster fra først i juni til midt i september. Da brugden om dagen bevæger sig i vandoverfladen meget af tiden, kan man ved Isle of Man være heldig at se store flokke, endda helt ind til kysten. Man ved ikke, hvor den vandrer hen resten af året.

Brugden kan, i modsætning til mange andre arter af hajer, ikke holdes i fangenskab, da de kræver meget plads, og store mængder af føde.

Forskerne formoder at der fanges ca. 5000 brugder om året, og det har betydet, at den gradvist forsvinder fra mange områder, hvor den før var almindelig. Brugden fanges for deres store olieholdige lever, som kan give op til 900 liter olie.

Link til Hajoversigten