Haj-logo og link til forsidenSprog / Language:
British flag

Makohaj


Linie af hajer

Billede af makohaj

Kort over makohajens levesteder
Der findes 2 forskellige arter af makohajer, langfinnet makohaj og kortfinnet makohaj. Den langfinnede makohaj, som kan blive op til 4,17 meter lang, er meget sjælden, og jeg vil derfor kun beskrive den kortfinnede makohaj.

Kortfinnet makohaj, der har det latinske navn, Isurus Oxyrinchus, lever i varme og tempererede have, mellem 50 grader nord og 50 grader syd, makohajer findes også ved Australien og New Zealand. Makohajer lever ude på åbent hav på dybt vand, helt ned til 500 meters dybde, makohajer ses dog ofte i overfladen, når de jager bytte. Makohajer bliver sjældent fanget på dybere vand end 200 meter.

Makohajen kan blive op til 3,94 meter lang og veje op til 337 kilo. Det er en lang slank, og meget strømlinet haj, med mørk blågrå ryg og hvid bug. Ældre makohajer får en mere mørk grålig ryg. Makohajer bliver højst 45 år gamle. Makohajen har en stor måneformet halefinne. Makohajer har mange og lange barberbladsskarpe tænder, som gør makohajen i stand til at holde i byttet, og samtidig ryste det i stykker.

Makohajen skal behandles med stor respekt, når den bliver fanget. Makohajen bruger gerne deres lange skarpe tænder til at bide i alt de kommer i nærheden af, og de kan udrette særdeles meget skade på både mennesker og materiel, ja makohajer har bidt små fiskebåde helt itu.
Makohajer kan, når de angriber deres bytte nedefra, opnå hastigheder helt op til 75 km i timen, og derved smadrer de faktisk deres bytte, bare ved sammenstødet. Det er den store hale og den slanke krop, der giver den enorme kraft, sammenholdt med at de har et stofskifte der gør, at de har en højere temperatur inde i kroppen, end der er i vandet omkring dem.

Makohajer lever af store hurtige fiskearter, såsom sværdfisk, marlin, tun, andre hajer og andre store fiskearter. Makohajen dræber ikke altid deres bytte straks, men hajen bider halen af byttet, så byttet ikke kan flygte, og samtidig forbløder byttet og dør.

Fiskeriet efter makohajer foregår med langliner, og mange makohajer fanges som bifangst, når der fiskes efter tun og sværdfisk. Makohajer fanges som spisefisk, og deres kød er særdeles fint, laksefarvet og af høj kvalitet, leveren bruges til olie i vitaminer, huden laves til læder, finnerne bruges til suppe og makohajens kæberne sælges som souveriers.

Makohajen er en meget populær sportsfisk. Der holdes store konkurencer hvor de fanges og genudsættes. Når en fisker får en makohaj på krogen, kæmper hajen meget hårdt for at komme fri. Makohajen kan springe op til 6 meter op over vandet, i forsøget på at komme fri.

Makohajer bliver kønsmodne, når de er 7 til 8 år gamle. Makohajer er drægtige i 15 til 18 måneder, og sent på vinteren eller først på sommeren, føder hajen 10 til 18 unger. Der går herefter mindst 1 år, før de kan blive drægtige igen.

Link til Hajoversigten