Haj-logo og link til forsidenSprog / Language:
British flag

Blåhaj


Linie af hajer

Billede af Blåhaj Fotograf: www.kingfish.dk

Kort over blåhajens levesteder
Blåhajen, som bærer det latinske navn, Prionac Glauca, Blåhajen hører til blinkhindehajerne. Ved blinkhinde forståes, at den har en tyk hudhinde, som den trækker ned foran øjnene lige før hajen angriber et bytte. Blåhajen har elektriske sensorer, der fører hajen det sidste stykke hen til byttet. Blåhajer kan blive op til 3,83 meter lang.

Blåhajen er det mest almindelige billede, mennesker har af en haj, de har mørkeblå ryg, lyseblå sider og hvid bug, det er en meget slank og strømlinet haj med en lang snude og meget store øjne, og blåhajen har store brystfinner. Blåhajen er en meget smuk haj, der bevæger sig som en svæveflyver i vandet, (svæver ned mod bunden og svømmer så op mod overfladen). Blåhajen var tidligere meget almindelig, men overfiskeri mange steder har truet bestanden af blåhajer, så blåhajen i dag ikke findes alle steder mere.

Blåhajer menes at kunne blive op til 20 år gamle, og blåhajer bliver kønsmodne i en alder af 3 år. Blåhajer føder levende unger, helt op til 100 pr. kuld, og ungerne, der er op til 60 cm lange, kan klare sig selv fra fødslen. Blåhaj hunner har svømmet fra Nordamerika til Europa for at føde deres unger, og for derefter at svømme tilbage igen.

Blåhajer findes i danske farvande, men langt fra land, de lever fra 70 grader nord (Nord Norge) til 50 grader syd (Syd Amerika´s spids).

Hvis man ser på blåhajer, så minder de meget om flyvemaskiner, og det er der faktisk en god grund til, det er bare med modsat fortegn, da mange flyvere er bygget op efter blåhajens krop og struktur.

Blåhajer ses ofte svømme i vandoverfladen med ryg og halefinne over vandet. Blåhajen er meget hurtig og har sikker balance i vandet, hvilket skyldes de 2 store brystfinner, som giver god stabilitet. Hajen er meget hurtig, og det gør også at den lever af nogle af de hurtigste fisk i havet, såsom makrel, marlin og tun; men blåhajen tager også gerne andre fisk og blæksprutter.

Blåhajer kan være farlige for mennesker, men det er som regel kun, når dykkere vil fodre dem, at hajerne har taget fejl og har bidt dykkerne, eller når de er blevet fanget, gør de alt for at forsvare sig. Hvis man ser på uprovokerede angreb på mennesker, så kender jeg kun til angreb på børn.

Link til Hajoversigten