Haj-logo og link til forsidenHajart
Cephaloscyllium Spice E


Linie af hajer

# 449

Dansk navn

-

Engelsk navn

Speckled Swellshark

Latinsk navn

Cephaloscyllium Spice E

Synonymer

Nej

Orden - Familie - Slægt

Selachii - Scyliorhinidae - Cephaloscyllium


Farlig

Nej

Længde

0.68 m

Beskrivelse

Grølig med mørkere saddelmærker , mange hvide pletter på ryg og sider. Kun få eksemplarer kendt.

Formering

Ukendt

Føde

Ukendt

Dybde

390 - 440 m

Levesteder

Nordøst og nordvest Australien


Hajliste over alle hajer