Haj-logo og link til forsidenHajart
Cephaloscyllium Spice A


Linie af hajer

# 437

Dansk navn

-

Engelsk navn

Whitefin Swellshark

Latinsk navn

Cephaloscyllium Spice A

Synonymer

Nej

Orden - Familie - Slægt

Selachii - Scyliorhinidae - Cephaloscyllium


Farlig

Nej

Længde

0.94 m

Beskrivelse

Stor firskåren haj, bredt hoved. ru skind, brunlige saddelmærker, på grålig baggrund, på ryg og sider.

Formering

Ovovivipar

Føde

Ukendt

Dybde

240 - 550 m

Levesteder

Sydøst Australien


Hajliste over alle hajer