Haj-logo og link til forsidenHajart
Galeus Atlanticus


Linie af hajer

# 434

Dansk navn

-

Engelsk navn

Atlantic Sawtail Catshark

Latinsk navn

Galeus Atlanticus

Synonymer

Nej

Orden - Familie - Slægt

Selachii - Scyliorhinidae - Galeus


Farlig

Nej

Længde

0.45 m

Beskrivelse

Hvid bug, grålig ryg og sider, med mørkegra tegninger og saddelmærker.

Formering

Ovovivipar

Føde

Ukendt

Dybde

400 - 600 m

Levesteder

Gibraltar


Hajliste over alle hajer