Haj-logo og link til forsidenHajart
Holohalaelurus Melanostigma


Linie af hajer

# 431

Dansk navn

-

Engelsk navn

Tropical Izak

Latinsk navn

Holohalaelurus Melanostigma

Synonymer

Crying Izak

Orden - Familie - Slægt

Selachii - Scyliorhinidae - Holohalaelurus


Farlig

Nej

Længde

0.38 m

Beskrivelse

Gråbrun krop, med lysere bug, mørke tegninger på hele ryg og sider.

Formering

Ukendt

Føde

Ukendt

Dybde

607 - 658 m

Levesteder

Mozambiq - Tanzania - Zanzibar - Kenya


Hajliste over alle hajer