Haj-logo og link til forsidenHajart
Cephaloscyllium Spice F


Linie af hajer

# 424

Dansk navn

-

Engelsk navn

Dwarf Oriental Swellshark

Latinsk navn

Cephaloscyllium Spice F

Synonymer

Nej

Orden - Familie - Slægt

Selachii - Scyliorhinidae - Cephaloscyllium


Farlig

Nej

Længde

0.44 m

Beskrivelse

Lysebrun med mørkere saddelmærker på ryggen.

Formering

Oviparous

Føde

Ukendt

Dybde

Lavt vand

Levesteder

Vietnam - Kina - Taiwan - Japan


Hajliste over alle hajer