Haj-logo og link til forsidenHajart
Etmopterus Bullisi


Linie af hajer

# 38

Dansk navn

-

Engelsk navn

Lined Lanternshark

Latinsk navn

Etmopterus Bullisi

Synonymer

-

Orden - Familie - Slægt

Selachii - Etmopteridae - Etmopterus


Farlig

Nej

Længde

0.23 m

Beskrivelse

Ingen gatfinne, 2 rygfinner med pigge, bladlignende hudtænder på kroppen, mørk med uanselige markeringer, mørkegrå, sort på bugen og under snuden, sort markering på og rundt om bugfinnerne.

Formering

Ukendt

Føde

Ukendt

Dybde

Bund 366 m

Levesteder

Florida - Honduras


Hajliste over alle hajer