Haj-logo og link til forsidenHajart
Zameus Icihiharai


Linie af hajer

# 378

Dansk navn

-

Engelsk navn

Japanese Velvet Dogfish

Latinsk navn

Zameus Icihiharai

Synonymer

-

Orden - Familie - Slægt

Selachii - Somniosidae - Zameus


Farlig

Nej

Længde

1.01 m

Beskrivelse

Sort med lang snude, 2 rygfinner med små pigge.

Formering

Ukendt

Føde

Ukendt

Dybde

450 - 830 m

Levesteder

Japan


Hajliste over alle hajer