Haj-logo og link til forsidenHajart
Etmopterus Dislineatus


Linie af hajer

# 359

Dansk navn

-

Engelsk navn

Lined Lanternshark

Latinsk navn

Etmopterus Dislineatus

Synonymer

-

Orden - Familie - Slægt

Selachii - Etmopteridae - Etmopterus


Farlig

Nej

Længde

0.45 m

Beskrivelse

Sølvbrun krop, med mørkere bug.Mørke striber på kroppen og mørke pletter på halefinnen. 1. rygfinne lav,2. forholdsvis stor, begge med pigge. Lidt kendt hajart.

Formering

Ovovivipar

Føde

Fisk

Dybde

590 - 700 m

Levesteder

Nørdøst Australien


Hajliste over alle hajer