Haj-logo og link til forsidenHajart
Scyliorhinus Hesperius


Linie af hajer

# 235

Dansk navn

-

Engelsk navn

Whitesaddelled Catshark

Latinsk navn

Scyliorhinus Hesperius

Synonymer

Scyliorhinus Retifer Boa

Orden - Familie - Slægt

Selachii - Scyliorhinidae - Scyliorhinus


Farlig

Nej

Længde

0.47 m

Beskrivelse

Skygge agtige saddelmærker, store hvide pletter på hele kroppen.

Formering

Ukendt

Føde

Ukendt

Dybde

Bund 274 - 457 m

Levesteder

Honduras - Colombia - Panama


Hajliste over alle hajer