Haj-logo og link til forsidenHajart
Galeus Nipponensis


Linie af hajer

# 195

Dansk navn

-

Engelsk navn

Broadfin Sawtail Catshark

Latinsk navn

Galeus Nipponensis

Synonymer

-

Orden - Familie - Slægt

Selachii - Scyliorhinidae - Galeus


Farlig

Nej

Længde

0.66 m

Beskrivelse

En stor galeus med kort gatfinne, varierede mørke saddelmærker på ryggen.

Formering

Æg

Føde

Ukendt

Dybde

Bund på dybt vand

Levesteder

Sydøstlige Japan


Hajliste over alle hajer