Haj-logo og link til forsidenHajart
Sortmundet rødhaj


Linie af hajer

# 193

Dansk navn

Sortmundet rødhaj

Engelsk navn

Blackmouth Catshark

Latinsk navn

Galeus Melastomus

Synonymer

Squalus Delarochianus - Squalus Prionurus - Squalus Annulatus - Scyllium Artedii - Scyllium Melanostomum - Pristiurus Souverbiei - Pristiurus Atlanticus

Orden - Familie - Slægt

Selachii - Scyliorhinidae - Galeus


Farlig

Nej

Længde

0.90 m

Beskrivelse

Stor rødhaj, mørke saddelmærker på ryggen og store mørke pletter på kroppen.

Formering

Æg

Føde

Småfisk - rejer - hvirvelløse dyr

Dybde

Bund 55 - 1000 m

Levesteder

Vest Afrika - Middelhavet op til Tronhjem


Hajliste over alle hajer